no-cover
Naravne nesreče brez meja
Naravne nesreče 5

Edited by: Miha Pavšek
Year: 2017
no-cover
Marinčičeve bovške pravljice
Slovenski pravljičarji 3

Author: Barbara Ivančič Kutin
Year: 2017
no-cover
Rezijanske pravljice
Glasovi 54

Author: Milko Matičetov
Year: 2017
no-cover
Lastno imenje v vasi Dolnje in Gornje Maraševo
Linguistica et philologica 38

Author: Tanja Mirtič
Year: 2017
no-cover
Blaginja in zdravje v slovenskih regijah
Georitem 30

Authors: Lilijana Šprah, Jerneja Fridl
Year: 2017
no-cover
Zgodovina slovenskega jezika do srede 16. stoletja
Linguistica et philologica 37

Author: Matej Šekli
Year: 2017
no-cover
Kratki folklorni obrazci
Ethnologica – Dissertationes

Author: Saša Babič
Year: 2017
no-cover
Pomenski prostori ob stikanju ljudske in popularne glasbe
Folkloristični zvezki II.

Author: Urša Šivic
Year: 2017
no-cover
Zgodovina glasbe na Slovenskem II
Od konca 16. do izteka 18. stoletja

Edited by: Metoda Kokole, Matjaž Barbo
Year: 2017
no-cover
Sveženj življenjskih znakov
Kulturni spomin

Author: Sabine Buchwald
Year: 2017
no-cover
Frančiškanska baročna pridiga
e-ZISS

Edited by: Matija Ogrin
Year: 2017
no-cover
Prožnost prostorskih struktur v Sloveniji
Georitem 31

Authors: Janez Nared, Blaž Komac, Lucija Lapuh, Matija Zorn
Year: 2017
no-cover
Umetnostnozgodovinski slovar
Slovarji

Edited by: Ljudmila Bokal
Year: 2017
no-cover
Popotresna obnove v Furlaniji in Posočju po potresih 1976, 1998 in 2004
Geografija Slovenije 36

Author: Primož Pipan
Year: 2017
no-cover
Slovar barv

Edited by: Ljudmila Bokal
Year: 2017
no-cover
Nastanek Goriške v 15. in 16. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 14

Author: Vojko Paulin
Year: 2017
no-cover
Slovenci v Kanadi
Izseljevanje skozi prizmo življenjskih zgodb
Migracije 30

Author: Urška Strle
Year: 2017
no-cover
Mikrozgodovina družinskega življenja v 20. stoletju na Goričkem
Kulturni spomin

Author: Ivanka Huber
Year: 2017
no-cover
Kultura prehranjevanja na Slovenskem
Ethnologica – Dissertationes

Author: Maja Godina Golja
Year: 2017
no-cover
Zapojmo lepo, zaigrajmo eno [drugi natis]
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 023

Selected by: Igor Cvetko, Maša Komavec, Drago Kunej, Mirko Ramovš
Year: 2017
no-cover
Slovenska ljudska balada
Folkloristični zvezki III.

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2017
no-cover
Slovenski pogledi na Društvo narodov
Razprave slovenskih klasikov mednarodnega prava
Studia diplomatica Slovenica Personae

Edited by: Jože Pirjevec, Andrej Rahten, Gorazd Bajc
Year: 2017
no-cover
Večglasje
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 022

Selected by: Urša Šivic
Year: 2017
Zbrano delo, 4. knjiga
Dramski spisi III: Osnutki in delovni zapisi 1961–1967
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Author: Primož Kozak
Year: 2017
no-cover
Iz zapuščine
Elektronska izdaja
e-ZISS

Author: Srečko Kosovel
Year: 2017
Occupational Safety and Health of Posted Workers

Edited by: Nataša Rogelja, Kristina Toplak
Year: 2017
Zbrano delo, 1. knjiga
Odčarani svet / Izbrane pesmi / Pesmi / Pesmi v rokopisu / Žene ob grobu
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Author: Božo Vodušek
Year: 2017

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014