no-cover
Sprotni slovar slovenskega jezika 2017
Rastoči slovarji

Author: Domen Krvina
Year: 2017
no-cover
Skalarjev rokopis
e-ZISS

Author: Adam Skalar
Year: 2017
no-cover
Umetnostna kronika 56
Umetnostna kronika

Year: 2017
no-cover
Divina

Edited by: Peter Štoka
Year: 2017
no-cover
Kroparski govor
Linguistica et philologica 41

Author: Jožica Škofic
Year: 2017
no-cover
Kapelski pasijon
e-ZISS

Edited by: Matija Ogrin, Erich Prunč
Year: 2017
no-cover
Lirski subjekt
Rekonceptualizacija
Studia litteraria 25

Author: Varja Balžalorsky
Year: 2017
no-cover
Traditiones 47/3
Traditiones

Year: 2017
no-cover
Železnodobno naselje Most na Soči
Razprave
The Iron Age Settlement at Most na Soči
Disseratitiones
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34

Authors: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala
Year: 2017
no-cover
Acta historiae artis Slovenica 22/2
Acta historiae artis Slovenica

Edited by: Mija Oter Gorenčič
Year: 2017
no-cover
Funkcionalizem v arhitekturi
Teoretska praksa arhitekture

Edited by: Peter Šenk
Year: 2017
no-cover
Pravopisne kategorije ePravopisa 2017
Rastoči slovarji

Edited by: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar
Year: 2017
no-cover
Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi II.
Kranjska, Primorska, Kočevje

Edited by: Monika Kropej Telban, Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2017
no-cover
Kras v poznem srednjem veku
Boj za prehode proti Jadranu
Thesaurus memoriae Opuscula 6

Author: Miha Kosi
Year: 2017
no-cover
Betnava

Edited by: Miha Preinfalk
Year: 2017
no-cover
Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
Lingua Slovenica 12

Author: Špela Petric
Year: 2017
no-cover
Urbarji gospostva Bela peč
Thesaurus memoriae Fontes 14

Edited by: Janez Mlinar
Year: 2017
no-cover
Koroški atlas
Jezikovni atlasi • Fran

Author: Andrejka Žejn
Year: 2017
no-cover
Dve Domovini / Two Homelands 46
Dve domovini

Year: 2017
Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma1972 in 2010
Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37 • Grobišče Župna cerkev v Kranju 2

Edited by: Andrej Pleterski
Year: 2017
no-cover
Otroci iz vile Eme

Author: Joško Indigo
Year: 2017
no-cover
Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi
Linguistica et philologica 39

Author: Januška Gostenčnik
Year: 2017
no-cover
Women designers, craftwomen, architects and engineers between 1918 and 1945

Edited by: Helena Seražin, Emilia Maria Garda, Caterina Franchini
Year: 2017
no-cover
Profano v sakralnem
Opera Instituti Artis Historiae

Edited by: Mija Oter Gorenčič
Year: 2017
no-cover
Kartuzija Jurklošter
Umetnine v žepu 15

Author: Mija Oter Gorenčič
Year: 2017
no-cover
Umetnostna kronika 57
Umetnostna kronika

Year: 2017
no-cover
Traditiones 47/2
Traditiones

Year: 2017
no-cover
Folklorne pripovedi iz Selške doline
Glasovi 51

Authors: Katja Bonča Mohorič idr.
Year: 2017
no-cover
Novi slovenski biografski leksikon
Tertji zvezek (Ble-Byh)
Novi Slovenski biografski leksikon

Edited by: Barbara Šterbenc Svetina
Year: 2017

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015