no-cover
Kroparski govor
Linguistica et philologica 41

Author: Jožica Škofic
Year: 2017
no-cover
Kapelski pasijon
e-ZISS

Edited by: Matija Ogrin, Erich Prunč
Year: 2017
no-cover
Traditiones 47/3
Traditiones

Year: 2017
no-cover
Lirski subjekt
Rekonceptualizacija
Studia litteraria 25

Author: Varja Balžalorsky
Year: 2017
no-cover
Acta historiae artis Slovenica 22/2
Acta historiae artis Slovenica

Edited by: Mija Oter Gorenčič
Year: 2017
no-cover
Funkcionalizem v arhitekturi
Teoretska praksa arhitekture

Edited by: Peter Šenk
Year: 2017
no-cover
Železnodobno naselje Most na Soči
Razprave
The Iron Age Settlement at Most na Soči
Disseratitiones
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34

Authors: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala
Year: 2017
no-cover
Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi II.
Kranjska, Primorska, Kočevje

Edited by: Monika Kropej Telban, Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2017
no-cover
Pravopisne kategorije ePravopisa 2017
Rastoči slovarji

Edited by: Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar
Year: 2017
no-cover
Betnava

Edited by: Miha Preinfalk
Year: 2017
no-cover
Kras v poznem srednjem veku
Boj za prehode proti Jadranu
Thesaurus memoriae Opuscula 6

Author: Miha Kosi
Year: 2017
no-cover
Človek je najhujša zver
Živali v folklori in literaturi
Folkloristika 8

Edited by: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2017
no-cover
Gradivo za zgodovino slovanske mitilogije
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 15

Author: Nikolaj Mihajlov
Year: 2017
no-cover
Šmarska kalvarija
Umetnine v žepu 16

Author: Barbara Murovec
Year: 2017
no-cover
Triglavski dom v Gorici
Umetnine v žepu 17

Author: Alenka Di Battista
Year: 2017
no-cover
Naravne nesreče brez meja
Naravne nesreče 5

Edited by: Miha Pavšek
Year: 2017
no-cover
Rezijanske pravljice
Glasovi 54

Author: Milko Matičetov
Year: 2017
no-cover
Lastno imenje v vasi Dolnje in Gornje Maraševo
Linguistica et philologica 38

Author: Tanja Mirtič
Year: 2017
no-cover
Marinčičeve bovške pravljice
Slovenski pravljičarji 3

Author: Barbara Ivančič Kutin
Year: 2017
no-cover
Blaginja in zdravje v slovenskih regijah
Georitem 30

Authors: Lilijana Šprah, Jerneja Fridl
Year: 2017
no-cover
Zgodovina slovenskega jezika do srede 16. stoletja
Linguistica et philologica 37

Author: Matej Šekli
Year: 2017
no-cover
Prožnost prostorskih struktur v Sloveniji
Georitem 31

Authors: Janez Nared, Blaž Komac, Lucija Lapuh, Matija Zorn
Year: 2017
no-cover
Nastanek Goriške v 15. in 16. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 14

Author: Vojko Paulin
Year: 2017
no-cover
Mikrozgodovina družinskega življenja v 20. stoletju na Goričkem
Kulturni spomin

Author: Ivanka Huber
Year: 2017
no-cover
Kultura prehranjevanja na Slovenskem
Ethnologica – Dissertationes

Author: Maja Godina Golja
Year: 2017
no-cover
Pomenski prostori ob stikanju ljudske in popularne glasbe
Folkloristični zvezki II.

Author: Urša Šivic
Year: 2017
no-cover
Slovenci v Kanadi
Izseljevanje skozi prizmo življenjskih zgodb
Migracije 30

Author: Urška Strle
Year: 2017
no-cover
Zgodovina glasbe na Slovenskem II
Od konca 16. do izteka 18. stoletja

Edited by: Metoda Kokole, Matjaž Barbo
Year: 2017
no-cover
Kratki folklorni obrazci
Ethnologica – Dissertationes

Author: Saša Babič
Year: 2017

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015