Flosculus vernalis (1621)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXIII

Author: Gabrijel Plavec
Year: 1997
Rezija
Pesmi in glasba rezijanske doline
Folks Songs and Instrumental Music in Resia Valley
Canti e musiche della Val Resia
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Julijan Strajnar
Year: 1997
Martjanska pesmarica

Edited by: Vilko Novak
Year: 1997
Missa sopra la bergamasca
Druga dopolnjena izdaja
Missa sopra la bergamasca
2nd revised edition
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIIa

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1997
Mesozoic Corals of Slovenia
Mezozojske korale Slovenije
ZRC 16

Author: Dragica Turnšek
Year: 1997
Kras
Slovene classical karst

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1997
Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Author: Andrej Pleterski
Year: 1997
Lavfarji v Cerknem
Priloga zborniku Etnološki film med tradicijo in vizijo
Podobe znanosti 4

Authors: Peter Brelih, Boris Brelih, Niko Kuret
Year: 1997
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Neue teutsche Lieder (1588) / Der erste Theil newer teutscher Gesänge (1593)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXII

Author: Wolfgang Striccius
Year: 1997
Zgodba o neandertalčevi piščalki [prvi natis]
Podobe znanosti 5

Authors: Ivan Turk, Janez Dirjec, Naško Križnar
Year: 1997
Historični seminar II
Glasovi
Historični seminar

Edited by: Oto Luthar, Vojislav Likar
Year: 1997
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Priročni krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika
Slovarji

Authors: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin
Year: 1996
Škocjanske jame
A contribution to bibliography

Author: Maja Kranjc
Year: 1996
Pokrajine v Sloveniji
Podobe znanosti 6

Authors: Drago Perko, Naško Križnar
Year: 1996
V rokopisu ohranjene skladbe
Compositions preserved in manuscript
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVIII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Peka božičnega kruha [prvi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Marija Makarovič, Naško Križnar
Year: 1996
Musicalische Ehrenfreudt (1618)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXX

Author: Isaac Posch
Year: 1996

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014