Od ajda do zlatoroga
Slovenska bajeslovna bitja

Author: Monika Kropej
Year: 2008
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Murska Sobota
Merilo 1:50.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Murska Sobota
Scale 1:50.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Edited by: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Year: 2008
History and Poetics of Intertextuality
Comparative Cultural Studies

Author: Marko Juvan
Year: 2008
Vodni viri na Kočevskem
Wasserquellen im Gottscheerland

Author: Tone Prelesnik
Year: 2007
Josip Šašel
Spomini
Koroški etnološki zapisi - Supplementa

Edited by: Monika Kropej, Avguštin Malle, Martina Piko Rustia
Year: 2007
Upodobitve ljubljanskih škofov

Authors: Ana Lavrič, Ferdinand Šerbelj, France Dolinar
Year: 2007
Veliki atlas sveta

Authors: Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2005
Appian and Illyricum
Situla. Razprave Narodnega muzeja Slovenije / Situla. Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae 43

Author: Marjeta Šašel Kos
Year: 2005
Železnodobne gomile na Magdalenski gori
Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora
Katalogi in monografije / Catalogi et Monographiae 36

Authors: Sneža Tecco Hvala, Janez Dular, Eva Kocuvan
Year: 2004
Vodni svet Slovenije

Authors: Ana Vovk Korže, Mitja Bricelj
Year: 2004
Slovenski etnološki leksikon

Edited by: Angelos Baš
Year: 2004
Od Ribnice do Rakitnice
Ljudska pesem in glasba v Ribniški dolini
From Ribnica to Rakitnica
Folk songs and music of the Ribniška dolina valley
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 006

Selected by: Zmaga Kumer, Drago Kunej, Mirko Ramovš
Year: 2003
National Atlas of Slovenia

Edited by: Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Geografija

Author: Drago Kladnik
Year: 2001
Nacionalni atlas Slovenije

Edited by: Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Veliki šolski atlas

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2001
Družinski atlas sveta

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Perko
Year: 2001
Liberal Democracy, Citizenship & Education

Edited by: Oto Luthar, Keith A. McLeod, Mitja Žagar
Year: 2001
Missa in A
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXIX

Author: Venceslav Wratny
Year: 2000
Missa in B
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXVII

Author: Venceslav Wratny
Year: 2000

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015