Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Historia scientiae

Author: René Descartes
Year: 2001
Slovenski pravopis [prvi natis]

Edited by: Jože Toporišič
Year: 2001
Staroindijske verzne oblike

Author: Vlasta Pacheiner-Klander
Year: 2001
Družinski atlas sveta

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Perko
Year: 2001
Geografija

Author: Drago Kladnik
Year: 2001
Nacionalni atlas Slovenije

Edited by: Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Veliki šolski atlas

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2001
National Atlas of Slovenia

Edited by: Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2001
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Author: Breda Čebulj Sajko
Year: 2000
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Author: Zvone Žigon
Year: 2001
Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič
Year: 2001
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Geografija Slovenije 4

Author: Uroš Horvat
Year: 2000
Teoretični oris slovstvene folklore

Author: Marija Stanonik
Year: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Author: Monika Kropej
Year: 2001
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Author: Marina Lukšič-Hacin
Year: 2001
Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Poskusni snopič

Authors: Majda Merše, France Novak, Francka Premk
Year: 2001
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon
Življenja in dela I. Biografske in bibliografske študije 1

Edited by: Andrej Vovko
Year: 2000
Dober večer, ljubca moja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Preformed by: Fantje Artiški
Year: 2001
Sacri Concentus (1614) / Pungenti dardi spirituali (1618)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XL

Author: Gabriello Puliti
Year: 2001
Missa in G
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLI

Author: Venceslav Wratny
Year: 2001
Liberal Democracy, Citizenship & Education

Edited by: Oto Luthar, Keith A. McLeod, Mitja Žagar
Year: 2001
Speleogeneza Divaškega krasa
ZRC 27

Author: Andrej Mihevc
Year: 2001
Missa in A
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXIX

Author: Venceslav Wratny
Year: 2000

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015