Etnologija na Slovenskem
Med čermi narodopisja in antropologije

Author: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2000
Ljubljana
Geografija mesta

Edited by: Matej Gabrovec, Milan Orožen Adamič
Year: 2000
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999–2000
GIS v Sloveniji

Edited by: David Hladnik, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Zoran Stančič
Year: 2000
Missa in B
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXVII

Author: Venceslav Wratny
Year: 2000
Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec

Edited by: Jurij Snoj, Darja Frelih
Year: 2000
Novi kos
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Preformed by: Otroški pevski zbor OŠ Stražišče – PŠ Žabnica
Year: 2000
Moralia / Harmoniae morales
Odlomki
Ausschnitte
Excerpts

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 2000
Foreign travellers in the Slovene karst (1537–1900)

Author: Trevor R. Shaw
Year: 2000
Samodejno tvorjenje govora iz besedil
Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora
Linguistica et philologica

Author: Jerneja Gros
Year: 2000
Historični seminar 3
Zbornik predavanj 1998–2000
Historični seminar

Edited by: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss
Year: 2000
Metafizika
Philosophica Classica

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 1999
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Author: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Year: 1999
Leksikon geografije podeželja

Author: Drago Kladnik
Year: 1999
Statut mesta Ptuja 1513

Authors: Marija Hernja Masten, Dušan Kos
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015