Rezija
Pesmi in glasba rezijanske doline
Folks Songs and Instrumental Music in Resia Valley
Canti e musiche della Val Resia
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Julijan Strajnar
Year: 1997
Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Author: Andrej Pleterski
Year: 1997
Lavfarji v Cerknem
Priloga zborniku Etnološki film med tradicijo in vizijo
Podobe znanosti 4

Authors: Peter Brelih, Boris Brelih, Niko Kuret
Year: 1997
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Slovenske ljudske pesmi I [prva izdaja]
Junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi
Slovenian folk songs I
Heroic historical, Legendary, and fairytale Ballads
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 012

Selected by: Drago Kunej, Marko Terseglav, Robert Vrčon
Year: 1997
Etnološki film med tradicijo in vizijo

Edited by: Naško Križnar
Year: 1997
Martjanska pesmarica

Edited by: Vilko Novak
Year: 1997
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Priročni krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Musicalische Ehrenfreudt (1618)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXX

Author: Isaac Posch
Year: 1996
Missa Viennensis
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Zbornik Brižinski spomeniki
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 45

Edited by: Janko Kos, Franc Jakopin, Jože Faganel
Year: 1996
Musicalische Tafelfreudt (1621)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXI

Author: Isaac Posch
Year: 1996
V rokopisu ohranjene skladbe
Compositions preserved in manuscript
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVIII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1996

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015