Malov zbornik

Edited by: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Year: 1996
Vizualne raziskave v etnologiji
ZRC 15

Author: Naško Križnar
Year: 1996
Peka božičnega kruha [prvi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Marija Makarovič, Naško Križnar
Year: 1996
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika
Slovarji

Authors: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin
Year: 1996
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1995–96
GIS v Sloveniji

Edited by: Andrej Černe, David Hladnik, Jurij Hudnik, Marko Krevs, Drago Perko, Roman Rener, Zoran Stančič, Radoš Šumrada
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Pokrajine v Sloveniji
Podobe znanosti 6

Authors: Drago Perko, Naško Križnar
Year: 1996
Škocjanske jame
A contribution to bibliography

Author: Maja Kranjc
Year: 1996
Papirniški terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Marjeta Humar
Year: 1996
Bogo Grafenauer 1916–1995 [prvi natis]
Oris življenja in dela
Podobe znanosti 2

Authors: Darja Mihelič, Naško Križnar
Year: 1996
Relief Slovenije

Authors: Drago Perko, Milan Orožen Adamič
Year: 1995
Mali atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1995
V adventu snubiti – o pustu ženiti
Svatbene šege Ziljanov

Author: Helena Ložar-Podlogar
Year: 1995
Kratka zgodovina slovenskega jezika I
Ponatis izvirne izdaje
ZRC 9

Author: Fran Ramovš
Year: 1995
Harmoniae morales
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVI

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
ZRC 10

Author: Tadej Slabe
Year: 1995
Orel in korenine med »brušenjem« in cenzuro
ZRC 6

Author: Janja Žitnik
Year: 1995
Missa Villana
Druga izdaja
Missa Villana
Second Edition
Monumenta artis musicæ Sloveniæ IVa

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1995
Pater Martin Bavčer
Ob štiristoletnici rojstva

Edited by: Branko Marušič, Peter Štih
Year: 1995
Moralia
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Soboles musica
Druga izdaja
Soboles musica
Second Edition
Monumenta artis musicæ Sloveniæ IIa

Author: Daniel Lagkhner
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015