Missa Viennensis
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Zbornik Brižinski spomeniki
Brižinski spomeniki Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti 45

Edited by: Janko Kos, Franc Jakopin, Jože Faganel
Year: 1996
Musicalische Tafelfreudt (1621)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXI

Author: Isaac Posch
Year: 1996
V rokopisu ohranjene skladbe
Compositions preserved in manuscript
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVIII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1996
Relief Slovenije

Authors: Drago Perko, Milan Orožen Adamič
Year: 1995
Mali atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1995
V adventu snubiti – o pustu ženiti
Svatbene šege Ziljanov

Author: Helena Ložar-Podlogar
Year: 1995
Moralia
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Soboles musica
Druga izdaja
Soboles musica
Second Edition
Monumenta artis musicæ Sloveniæ IIa

Author: Daniel Lagkhner
Year: 1995
Kratka zgodovina slovenskega jezika I
Ponatis izvirne izdaje
ZRC 9

Author: Fran Ramovš
Year: 1995
Harmoniae morales
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXVI

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
ZRC 10

Author: Tadej Slabe
Year: 1995
Orel in korenine med »brušenjem« in cenzuro
ZRC 6

Author: Janja Žitnik
Year: 1995
Missa Villana
Druga izdaja
Missa Villana
Second Edition
Monumenta artis musicæ Sloveniæ IVa

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1995
Pater Martin Bavčer
Ob štiristoletnici rojstva

Edited by: Branko Marušič, Peter Štih
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014