Slovenija [I]
Ekskurzije ljubljanskega geografskega društva
Vodniki LGD Evropa 3

Edited by: Drago Kladnik
Year: 2003
O revolucijah nebesnih sfer
Prva knjiga
De revolutionibus orbium caelestium
Liber primus
Historia scientiae

Author: Nikolaj Kopernik
Year: 2003
Ratio facta est
Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem
Thesaurus memoriae Dissertationes 2

Author: Matjaž Bizjak
Year: 2003
Zbrani jezikoslovni spisi 1 & 2
Linguistica et philologica

Author: France Bezlaj
Year: 2003
Glagolska vezljivost
Iz teorije v slovar
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2003
Slovenske ljudske plesne viže, Koroška
Slovene Folk Dance Music, The Koroška region
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 005

Selected by: Mirko Ramovš, Drago Kunej, Rebeka Kranjec
Year: 2003
Blesk zlate krone
Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov
Thesaurus memoriae Dissertationes 1

Author: Dušan Kos
Year: 2003
Parmenid
Philosophica Classica

Author: Platon
Year: 2001
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2001
Metafizika
Philosophica Classica

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 1999
Kras: pokrajina, življenje, ljudje

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1999
Kritika razsodne moči
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 1999
Koroška
Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Julijan Strajnar
Year: 1999
Slovenske ljudske pesmi III
Pripovedne pesmi – legendarne 2 in socialne
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Zmaga Kumer
Year: 1998
Slovenske ljudske pesmi IV
Ljubezenske pripovedne pesmi
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Marjetka Golež, Robert Vrčon
Year: 1998
Slovenske ljudske pesmi II
Legendarne pripovedne pesmi 1
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Zmaga Kumer, Julijan Strajnar
Year: 1997
Tonovcov grad pri Kobaridu
Arheološko najdišče. Vodnik

Author: Slavko Ciglenečki
Year: 1997
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika
Slovarji

Authors: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin
Year: 1996
Kratka zgodovina slovenskega jezika I
Ponatis izvirne izdaje
ZRC 9

Author: Fran Ramovš
Year: 1995
Moteti
Motets
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIV

Author: Georgius Prenner - Pyrenaeus Carniolus
Year: 1994

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015