Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2012
Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVII

Edited by: Metoda Kokole
Year: 2012
Supernatural beings from Slovenian myth and folktales
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 6

Author: Monika Kropej
Year: 2012
Upravna enota Ajdovščina
Umetnostna topografija Slovenije

Edited by: Helena Seražin
Year: 2012
The interplay of performances, performers, researchers, and heritages

Edited by: Jurij Fikfak, Laurent Sebastien Fournier
Year: 2012
Rožnik
Umetnine v žepu 6

Author: Vesna Krmelj
Year: 2012
Zbrano delo, 1. knjiga
Al Araf
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Author: Vladimir Bartol
Year: 2012
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Rado Riha
Year: 2012
Druga analitika
Analytika hystera
Historia scientiae

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2012
Pa se sliš …
Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru
Folkloristika 5

Author: Mojca Kovačič
Year: 2012
20 let članstva Slovenije v Združenih narodih
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 2

Edited by: Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn
Year: 2012
Kalejdoskop goriške preteklosti
Zgodbe o spominu in pozabi
Kulturni spomin

Author: Kaja Širok
Year: 2012
Štajeriš
Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa
Folkloristika 6

Author: Rebeka Kunej
Year: 2012
Svetovne književnosti in obrobja
Studia litteraria

Edited by: Marko Juvan
Year: 2012
Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812
Carte des Provinces illyriennes de 1812

Edited by: Primož Gašperič, Milan Orožen Adamič, Janez Šumrada
Year: 2012
Slovenija VI
Vodniki LGD Evropa 10

Edited by: Drago Kladnik
Year: 2012
Vojne na Slovenskem
Pričevanja, spomini, podobe

Edited by: Maja Godina Golija
Year: 2012
Pravopisna stikanja
Razprave o pravopisnih vprašanjih

Edited by: Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop
Year: 2012
Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije
Migracije 22

Author: Marjan Drnovšek
Year: 2012
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012
GIS v Sloveniji 11

Edited by: Rok Ciglič, Drago Perko, Matija Zorn
Year: 2012
Anton Vodnik
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 14

Author: France Pibernik
Year: 2012

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015