Antika za tretje tisočletje

Edited by: Maja Sunčič, Brane Senegačnik
Year: 2004
Pogovori z ljudmi v duševnih stiskah
Priročnik za svetovanje

Edited by: Onja Tekavčič Grad
Year: 2004
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Jews and Anti-Semitism in the Balkans

Edited by: Wolf Moskovich, Oto Luthar, Irena Šumi
Year: 2004
Jože Plečnik – Jan Kotěra
Dopisovanje 1897–1921
Opera Instituti Artis Historiae

Edited by: Damjan Prelovšek
Year: 2004
Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov
Linguistica et philologica

Author: Jerica Snoj
Year: 2004
Hočevarica
Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju
An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Edited by: Anton Velušček
Year: 2004
Za odprto znanost

Editorial Board: Oto Luthar, Slavko Ciglenečki, Darko Dolinar, Darja Mihelič, Mojca Ravnik, Rado Riha, Helena Majcenovič
Year: 2004
Vodni svet Slovenije

Authors: Ana Vovk Korže, Mitja Bricelj
Year: 2004
Slovenski etnološki leksikon

Edited by: Angelos Baš
Year: 2004
Odmev prvih zapisov
The Echo of the First Recordings
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 007

Selected by: Marija Klobčar, Drago Kunej, Mirko Ramovš, Urša Šivic
Year: 2004
Geografija občine Moravče
Geografija Slovenije 7

Author: Maja Topole
Year: 2003
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Author: Jean-François Lyotard
Year: 2003
Členitev slovenskega podeželja
Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Geografija Slovenije 8

Authors: Drago Kladnik, Marjan Ravbar
Year: 2003
Slovenija [I]
Ekskurzije ljubljanskega geografskega društva
Vodniki LGD Evropa 3

Edited by: Drago Kladnik
Year: 2003
Poti v zgodovino

Author: Igor Grdina
Year: 2003
Rimsko steklo Slovenije
The Roman Glass of Slovenia
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 7

Author: Irena Lazar
Year: 2003
Ljudsko in umetno
Dva obraza ustvarjalnosti
Folkloristika 2

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2003
O revolucijah nebesnih sfer
Prva knjiga
De revolutionibus orbium caelestium
Liber primus
Historia scientiae

Author: Nikolaj Kopernik
Year: 2003
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Author: Ernest Ženko
Year: 2003

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014