Novi kos
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Preformed by: Otroški pevski zbor OŠ Stražišče – PŠ Žabnica
Year: 2000
Metafizika
Philosophica Classica

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 1999
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Author: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Year: 1999
Leksikon geografije podeželja

Author: Drago Kladnik
Year: 1999
Statut mesta Ptuja 1513

Authors: Marija Hernja Masten, Dušan Kos
Year: 1999
Josip Ipavec in njegov čas

Edited by: Igor Grdina
Year: 2000
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Geografija Slovenije 2

Author: Jerneja Fridl
Year: 1999
Vilfanov zbornik
Pravo, zgodovina, narod
Recht, Geschichte, Nation

Edited by: Vincenc Rajšp, Ernst Bruckmüller
Year: 1999
Multikulturalizem in migracije
ZRC 22

Author: Marina Lukšič-Hacin
Year: 1999
Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih
Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu
Linguistica et philologica

Author: Alenka Šivic-Dular
Year: 1999
Kras: pokrajina, življenje, ljudje

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1999
Jerusalem in Slavic Culture

Edited by: Wolf Moskovich, Oto Luthar, Samuel Schwarzband
Year: 1999
50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Geografija Slovenije 1

Authors: Milan Natek, Drago Perko
Year: 1999
Gregorijanski koral
Glasboslovni prikaz

Author: Jurij Snoj
Year: 1999
Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic
Situla 38

Author: Marjeta Šašel Kos
Year: 1999
Slovenska izseljenska književnost 3
Južna Amerika

Edited by: Janja Žitnik, Helga Glušič
Year: 1999
Slovenska izseljenska književnost 2
Severna Amerika

Edited by: Janja Žitnik, Helga Glušič
Year: 1999
Gestrinov zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 1999
Slovenska izseljenska književnost 1
Evropa, Avstralija, Azija

Edited by: Janja Žitnik, Helga Glušič
Year: 1999
Arije in dueti
Arias and duets
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXXVI

Author: Jakob Frančišek Zupan
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015