Grobišče Župna cerkev v Kranju
Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Edited by: Benjamin Štular, Mateja Belak
Year: 2013
Veterinarski terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Ivanka Brglez, Cvetana Tavzes, Miloš Tavzes
Year: 2013
Slovar slovenskih eksonimov

Authors: Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2013
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Historia scientiae

Author: Plinij Starejši
Year: 2013
Jezikoslovni zapiski 19/1
Slovensko in slovarnsko
Jezikoslovni zapiski

Edited by: Peter Weiss
Year: 2013
Između Kraljevstva i Carstva
Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza

Edited by: Petra Svoljšak, Miha Seručnik, Vanja Kočevar
Year: 2013
Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
Geografija Slovenije 26

Author: Mateja Breg Valjavec
Year: 2013
Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Authors: Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2013
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9/2013
Slovenski jezik

Edited by: Kozma Ahačič, Grant H. Lundberg
Year: 2013
»Fantje se zbirajo ...«
Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi
Folkloristični zvezki I.

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2013
Umetnostna kronika 39
Umetnostna kronika

Year: 2013
2Bparks MAINSTREAM

Edited by: Aleš Smrekar, Jernej Tiran
Year: 2013
Trapped in Folklore?
Studies in Music and Dance Tradition and Their Contemporary Transformations
Musikethnologie, Bd. 7, vol. 7

Edited by: Drago Kunej, Urša Šivic
Year: 2013
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Author: Andrej Pleterski
Year: 2013
Hacquetia 12/1
Hacquetia

Year: 2013
Dve Domovini / Two Homelands 37
Dve domovini

Year: 2013
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo

Edited by: Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
Year: 2013
Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični
Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3

Author: Lucija Grahek
Year: 2013
Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas
Srednjeevropska znanstvena knjižnica 7

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 2013
Umetnostna kronika 38
Umetnostna kronika

Year: 2013
Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev
Migracije 23 • Migrantke 4

Author: Daša Koprivec
Year: 2013
Prevajanje med teorijo in prakso

Author: Jože Krašovec
Year: 2013
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Author: Nika Razpotnik Visković
Year: 2013
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2012
Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVII

Edited by: Metoda Kokole
Year: 2012

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015