Halštatske nekropole Dolenjske
Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6

Author: Janez Dular
Year: 2003
Zgodovina ljubljanske stolne cerkve
Historia Cathedralis Ecclesiae Labacensis
Opera Instituti Artis Historiae

Author: Janez Gregor Dolničar [Ioannes Grogorius Thalnitscher]
Year: 2003
Etnomuzikološki članki in razprave
Folkloristika 1

Author: Valens Vodušek
Year: 2003
Entropija v slovenskih leposlovnih besedilih
Linguistica et philologica

Author: Primož Jakopin
Year: 2002
France Prešeren – kultura – Evropa

Edited by: Jože Faganel, Darko Dolinar
Year: 2002
Telo v novoveški filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Miran Božovič
Year: 2002
Snežni plazovi v Sloveniji
Geografske značilnosti in preventiva
Geografija Slovenije 6

Author: Miha Pavšek
Year: 2002
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)
Merilo 1:400.000
The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia (with comentary)
Scale 1:400.000
Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije (s komentarjem)

Edited by: Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, Petra Košir, Lojze Marinček, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik
Year: 2002
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Geografija Slovenije 3

Author: Drago Perko
Year: 2001
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Author: Jelica Šumič-Riha
Year: 2002
Lilia convallium (1620) / Sacri accenti (1620)
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLII

Author: Gabriello Puliti
Year: 2002
Photographic Incarnations
Fotografske inkarnacije

Author: Jane Štravs
Year: 2002
Missa St. Floriani in D
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XLIII

Author: Leopold Ferdinand Schwerdt
Year: 2002
Biotopi Slovenije CORINE

Edited by: Jurij Dobravec, Andrej Seliškar, Staša Tome
Year: 2001
Oloris
Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu
Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5

Authors: Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala
Year: 2002
Kriza revije "Dom in svet" leta 1937
Zbornik dokumentov

Edited by: Marjan Dolgan
Year: 2001
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Historia scientiae

Author: René Descartes
Year: 2001
Staroindijske verzne oblike

Author: Vlasta Pacheiner-Klander
Year: 2001
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Author: Breda Čebulj Sajko
Year: 2000
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Author: Zvone Žigon
Year: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Author: Monika Kropej
Year: 2001
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Author: Marina Lukšič-Hacin
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014