Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Authors: Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2013
Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 9/2013
Slovenski jezik

Edited by: Kozma Ahačič, Grant H. Lundberg
Year: 2013
»Fantje se zbirajo ...«
Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi
Folkloristični zvezki I.

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2013
Umetnostna kronika 39
Umetnostna kronika

Year: 2013
2Bparks MAINSTREAM

Edited by: Aleš Smrekar, Jernej Tiran
Year: 2013
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Author: Andrej Pleterski
Year: 2013
Hacquetia 12/1
Hacquetia

Year: 2013
Dve Domovini / Two Homelands 37
Dve domovini

Year: 2013
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo

Edited by: Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
Year: 2013
Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični
Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3

Author: Lucija Grahek
Year: 2013
Umetnostna kronika 38
Umetnostna kronika

Year: 2013
Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev
Migracije 23 • Migrantke 4

Author: Daša Koprivec
Year: 2013
Prevajanje med teorijo in prakso

Author: Jože Krašovec
Year: 2013
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Author: Nika Razpotnik Visković
Year: 2013
Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVII

Edited by: Metoda Kokole
Year: 2012
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2012
Srednjeveški koral v kartuziji Žiče
Pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja
Slovenska glasbena dediščina

Author: Katarina Šter
Year: 2013
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [drugi natis]
Slovarji • Fran

Edited by: Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
Year: 2013
Supernatural beings from Slovenian myth and folktales
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 6

Author: Monika Kropej
Year: 2012
Med cesarstvom in kraljestvom
Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav

Edited by: Petra Svoljšak, Miha Seručnik, Vanja Kočevar
Year: 2013
De musica disserenda 8/2
De musica disserenda

Year: 2012
Eliminacionizem in emancipacija
Zbornik razprav

Edited by: Igor Grdina
Year: 2013
Upravna enota Ajdovščina
Umetnostna topografija Slovenije

Edited by: Helena Seražin
Year: 2012
Jezikoslovni zapiski 18/2
Jezikoslovni zapiski

Year: 2012
The interplay of performances, performers, researchers, and heritages

Edited by: Jurij Fikfak, Laurent Sebastien Fournier
Year: 2012
Acta geographica Slovenica 52/2
Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik

Year: 2012

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015