The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Author: Andrej Pleterski
Year: 2013
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo

Edited by: Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
Year: 2013
Prevajanje med teorijo in prakso

Author: Jože Krašovec
Year: 2013
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Author: Nika Razpotnik Visković
Year: 2013
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2012
Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
Monumenta artis musicæ Sloveniæ LVII

Edited by: Metoda Kokole
Year: 2012
Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [drugi natis]
Slovarji • Fran

Edited by: Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj
Year: 2013
Supernatural beings from Slovenian myth and folktales
Studia mythologica Slavica – Supplementa Supplementum 6

Author: Monika Kropej
Year: 2012
Eliminacionizem in emancipacija
Zbornik razprav

Edited by: Igor Grdina
Year: 2013
Upravna enota Ajdovščina
Umetnostna topografija Slovenije

Edited by: Helena Seražin
Year: 2012
The interplay of performances, performers, researchers, and heritages

Edited by: Jurij Fikfak, Laurent Sebastien Fournier
Year: 2012
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27

Author: Janez Dular
Year: 2013
Rožnik
Umetnine v žepu 6

Author: Vesna Krmelj
Year: 2012
Zbrano delo, 1. knjiga
Al Araf
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Author: Vladimir Bartol
Year: 2012
Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Authors: Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
Year: 2013
Druga analitika
Analytika hystera
Historia scientiae

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2012
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Rado Riha
Year: 2012
Pa se sliš …
Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru
Folkloristika 5

Author: Mojca Kovačič
Year: 2012
20 let članstva Slovenije v Združenih narodih
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 2

Edited by: Božo Cerar, Marcel Koprol, Andrej Kirn
Year: 2012
Kalejdoskop goriške preteklosti
Zgodbe o spominu in pozabi
Kulturni spomin

Author: Kaja Širok
Year: 2012
Štajeriš
Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa
Folkloristika 6

Author: Rebeka Kunej
Year: 2012

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014