Inštitutska knjižnica je del Biblioteke SAZU. Podatki o novejšem knjižnem fondu so dostopni na omrežju po računalniškem programu COBISS, o starejšem pa v abecedno urejeni listkovni kartoteki.

Kot posebna korpusa so v knjižničnem gradivu hranjene knjige iz zapuščin Franceta Steleta in arhitekta Ivana Vurnika.

Vse gradivo je namenjeno izključno uporabi v čitalnici. Priporočamo predhodno najavo po telefonu ali elektronski pošti, da lahko vnaprej pripravimo gradivo.

Knjižnica UIFS je odprta:

od ponedeljka do petka, 9h-11h

 

OD PONEDELJKA, 14. 8., DO PETKA, 25. 8. 2017, BO KNJIŽNICA UIFS ZAPRTA ZARADI LETNIH DOPUSTOV.

HVALA ZA RAZUMEVANJE.

 

 

 

Vodja knjižnice: dr. Renata Komić Marn

Telefon:
+386(0)14706187