Andrea (Andrej) Furlan

vodilni strokovni sodelavec
+386(0)14706189
andrej.furlan@zrc-sazu.si

Prof. dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
01 470 62 34
metka@zrc-sazu.si

Gašper Gabrijelčič

referent
040 641708

Dr. Matej Gabrovec

višji znanstveni sodelavec, docent
01 470 63 64
matej@zrc-sazu.si

Dr. Franci Gabrovšek

znanstveni svetnik
05/ 700 19 07
gabrovsek@zrc-sazu.si

Helena Gajski

računovodstvo
+386 1 470 64 17
darka.naglic@zrc-sazu.si

Dr. Primož Gašperič

Znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 47
primoz.gasperic@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Geršič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 65 09
matjaz.gersic@zrc-sazu.si

Mateja Gliha

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706493
mateja.gliha@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka
01 470 61 85
ngk@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Dr. Boris Golec

znanstveni svetnik
+386(0)14706208
boris.golec@zrc-sazu.si

Maruša Goluža

asistentka
+386 1 200 27 23
marusa.goluza@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jure Gombač

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706468
jure.gombac@zrc-sazu.si

Dr. Špela Goričan

predstojnica
01 4706 371
spela@zrc-sazu.si

Dr. Petra Gostinčar

znanstvena sodelavka
05/ 700 19 32
petra.gostincar@zrc-sazu.si

Dr. Klemen Grabnar

znanstveni sodelavec
+386(0)14706219
klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Dr. Lucija Grahek

asistentka z doktoratom
+386 (0)1 47 06 400
lucija.grahek@zrc-sazu.si

Mag. Matjaž Grahornik

asistent, mladi raziskovalec
00386(0)1 47 06 207
matjaz.grahornik@zrc-sazu.si

Red. prof. ddr. Igor Grdina

znanstveni svetnik
+386 1 47 06 298
igor.grdina@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Gregorič

asistent z doktoratom
+38614706334
matjazgr@zrc-sazu.si

Aleš Grlj, mag. geog.

zunanji sodelavec
+386 (0)1 4706 502
ales.grlj@space.si

Martin Grum

strokovni sodelavec
+386 1 47 06 295
marting@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marina Gržinić Mauhler

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706480
margrz@zrc-sazu.si

Dr. Ana Hofman

višja znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 528
ahofman@zrc-sazu.si

Dr. Jana Horvat

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 386
jana.horvat@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Dr. Mauro Hrvatin

Višji strokovnoraziskovalni asistent
01 470 63 56
mauro@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 62 31
marjeta.humar@zrc-sazu.si, marjeta.humar@guest.arnes.si

Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
isn@zrc-sazu.si

Anja Iskra

mlada raziskovalka
+386(0)14706517
aiskra@zrc-sazu.si

Doc. dr. Barbara Ivančič Kutin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706293
B.Ivancic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)
01 470 64 31
primoz.jakopin@guest.arnes.si

Dr. Ana Jelnikar

znanstvena sodelavka
01 4706 539
ajelnikar@gmail.com

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
01 470 65 25
mjt@zrc-sazu.si

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka
01 470 61 63
nevenka.jerman@zrc-sazu.si

Maja Jevnikar

tajnica inštituta
+386 (0)1 47 06 380
maja.jevnikar@zrc-sazu.si

Marko Jevnikar

vodja vzdrževalne službe
+386 1 470 64 06
mare.jevnikar@zrc-sazu.si

Janoš Ježovnik

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Martina Jug

pravnica
+386 1 470 63 16
mjug@zrc-sazu.si

Nina Juvan

samostojna strokovna sodelavka
+386 1 470 64 91
nina.juvan@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Aleksej Kalc

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706461
AKalc@zrc-sazu.si

Urša Kanjir

višja asistentka
01 4706 501
ursa.kanjir@zrc-sazu.si

Olga Kardoš

+386 1 470 64 55
Kardos@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706477
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Keber

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706212
katarina.keber@zrc-sazu.si

Doc. dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen@zrc-sazu.si

Dr. Drago Kladnik

znanstveni svetnik
+386 1 2002 731
drago.kladnik@zrc-sazu.si

Asist. dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
01 470 61 99
klemencics@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Peter Klepec

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706478
pec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka
01 4706 267
marija.klobcar@zrc-sazu.si

Dr. Martin Knez

znanstveni svetnik
05/ 700 19 15
knez@zrc-sazu.si

Dr. Duška Knežević Hočevar

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 442
duska@zrc-sazu.si

Blaž Kogovšek

asistent
+ 386 5 700 19 35
blaz.kogovsek@zrc-sazu.si