Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, docentka, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)3357326
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
01 470 63 57
blaz@zrc-sazu.si

Teja Komel Klepec

strokovna sodelavka
+386 1 47 06 451
teja.komel@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

asistentka z doktoratom, vodja knjižnice
+386(0)14706187
renata@zrc-sazu.si

Alenka Koren

vodja direktorjeve pisarne
+386 1 470 64 10
alenka.koren@zrc-sazu.si

Tamara Korošec

samostojna strokovna delavka
+386 (01) 47-06-435

Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik
+386(0)14706210
dusan.kos@zrc-sazu.si

Dr. Miha Kosi

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706205
kosi@zrc-sazu.si

Simona Kostanjšek Brglez

asistentka, mlada raziskovalka
00386(0)14706516
skbrglez@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tkosak@zrc-sazu.si

Adrijan Košir

geolog
01 4706 378
adrijan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Dr. Jani Kozina

znanstveni sodelavec
+386 1 200 27 14
jani.kozina@zrc-sazu.si

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

asistentka z doktoratom
+386(0) 1 470 63 33
simonakf@gmail.com

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Sašo Kuharič

samostojni tehnik
+386(0)1/4706345

Dr. Peter Kumer

asistent
+386 1 470 63 70
peter.kumer[at]zrc-sazu.si

Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec, predstojnik
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 275
Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Matjaž Kuntner

višji znanstveni sodelavec, predstojnik inštituta
+386 1 470 63 38
kuntner@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si

Lucija Lavrenčič

samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)1 47 06 391
lucija@zrc-sazu.si

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 67
branka.lazar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706512
lazarini@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
alegan@zrc-sazu.si

Elena Leghissa

asistentka (mlada raziskovalka)
+386 (0) 1 4706 394
elena.leghissa@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+396 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Dr. Matej Lipar

Asistent z doktoratom
+386 (0)1 4706 508
mlipar@zrc-sazu.si

Tjaša Lokovšek

strokovna sodelavka
+386 1 470 63 23
tjasa.lokovsek@gmail.com

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706486
luksic@zrc-sazu.si

Dr. Oto Luthar

redni profesor, direktor
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si

Dr. Neva Makuc, roj. Nemec

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka
+386(0)1/4706485
spelam@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
01 4706 494
alesm@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andreamp@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Mastnak

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706472
tomaz.mastnak@mac.com

Ahac Meden, mag.

asistent z magisterijem
+386 1 4706 524
ahac.meden@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (honorarna sodelavka)
01 200 60 07
majda.merse@zrc-sazu.si, mmerse@guest.arnes.si

Dr. Matej Meterc

asistent z doktoratom
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

asistentka z doktoratom
+386 1 47 06 436
jovana@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Mihevc

znanstveni svetnik
05/ 700 19 16
mihevc@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706461
hladnik@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706484
mlekuz@zrc-sazu.si

Dr. Zvezdana Modrijan

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 390
zvezda@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Mohar

asistentka z doktoratom
+386(0)14706510
kmohar@zrc-sazu.si

Dr. Janez Mulec

znanstveni sodelavec
05/ 700 19 45
janez.mulec@guest.arnes.si

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706190
bamurovec@zrc-sazu.si

Irena Naglič

vodja prireditev
+386(0)1/4706416
irena.naglic@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica
01 200 60 00
jozica.narat@zrc-sazu.si