Po priimku: Č


Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tcaks@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Andraž Čarni

znanstveni svetnik; zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetosti
+386 1 4706 311
carni@zrc-sazu.si

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
cebulj@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Čelik

strokovnoraziskovalna sodelavka
+386 1 470 63 15
tcelik@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

asistent z doktoratom
01 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Dr. Majda Černič Istenič

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 441
majdaci@zrc-sazu.si