Po priimku: B


Doc. dr. Saša Babič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706285
sasa.babic@zrc-sazu.si

Dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 294
tatiana.bajuk@zrc-sazu.si

Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Matevž Baloh

računovodstvo
+386 1 470 64 48
matevz.baloh@zrc-sazu.si

Vanda Baloh

namestnica direktorja
+386 1 470 64 49
vanda.baloh@zrc-sazu.si

Mateja Belak

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 384
mateja@zrc-sazu.si

Dr. Gorazd Bence

asistent
+386(0)14706514
gbence@zrc-sazu.si

Doc. dr. Rok Benčin

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706499
rok.bencin@gmail.com

Nejc Bernik

višji strokovni sodelavec
+386(0)14706515
nejc.bernik@zrc-sazu.si

Dr. Barbara Beznec

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706468
barbara.beznec@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Bizjak

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706206
matjaz@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleks@zrc-sazu.si

Matej Blatnik

asistent
+386 5 700 19 42
mblatnik@zrc-sazu.si

Dr. Martina Bofulin

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706489
mbofulin@zrc-sazu.si

Anja Bogdanovič

računovodstvo
+386 1 470 64 43
anja.bogdanovic@zrc-sazu.si

Majda Bogdanovič

vodja računovodstva
+386 1 470 64 20
majda.bogdanovic@zrc-sazu.si

Dr. David Bole

višji znanstveni sodelavec
01 200 27 22
david.bole@zrc-sazu.si

Barbara Borovnik Filipič

vodja knjižne prodaje
+386(0)1/4706402
barbara.filipic@zrc-sazu.si

Duša Bosnić

vodja gradbene pisarne
+386 1 470 64 03
dusa.bosnic@zrc-sazu.si

Dr. Dragan Božič

znanstveni svetnik
(01) 47 06 396
dragan.bozic@zrc-sazu.si

Nasiha Brakić

čistilka

Dr. Mateja Breg Valjavec

znanstvena sodelavka
01 200 27 26
mateja.breg@zrc-sazu.si

Jerneja Brumen

Mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706488
jbrumen@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleš Bunta

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706472
ales.bunta@guest.arnes.si