Po priimku: C


Tim Cifer

mladi raziskovalec
01 4706 375
tim.cifer@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka
+386(0)31326054
marjeta.ciglenecki@um.si

Dr. Rok Ciglič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 65
rok.ciglic@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka
+386(0)14706195
natasa@zrc-sazu.si

Dr. Sanja Cukut Krilić

Znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 440
sanja.cukut@zrc-sazu.si

Kata Cvetko-Barić

tehnična sodelavka
01 4706 341
kata@zrc-sazu.si