Po priimku: K


Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)3357326
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Mag. Peter Kozel

asistent z magisterijem
peter.kozel@zrc-sazu.si

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

asistentka z doktoratom
+386(0) 1 470 63 33
simonakf@gmail.com

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika@zrc-sazu.si