Po priimku: M


Muriz

zunanji sodelavec

Dr. Neva Makuc, roj. Nemec

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka
+386(0)1/4706485
spelam@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
01 4706 494
alesm@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andreamp@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Mastnak

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706472
tomaz.mastnak@mac.com

Ahac Meden, mag.

asistent z magisterijem
+386 1 4706 524
ahac.meden@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (honorarna sodelavka)
01 200 60 07
majda.merse@zrc-sazu.si, mmerse@guest.arnes.si

Dr. Matej Meterc

asistent z doktoratom
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

asistentka z doktoratom
+386 1 47 06 436
jovana@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Mihevc

znanstveni svetnik
05/ 700 19 16
mihevc@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706461
hladnik@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706484
mlekuz@zrc-sazu.si

Dr. Zvezdana Modrijan

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 390
zvezda@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Mohar

asistentka z doktoratom
+386(0)14706510
kmohar@zrc-sazu.si

Dr. Janez Mulec

znanstveni sodelavec
05/ 700 19 45
janez.mulec@guest.arnes.si

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706190
bamurovec@zrc-sazu.si