Po priimku: N


Irena Naglič

vodja prireditev
+386(0)1/4706416
irena.naglic@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica
01 200 60 00
jozica.narat@zrc-sazu.si

Dr. Janez Nared

višji znanstveni sodelavec
01 200 27 16
janez.nared@zrc-sazu.si

Dr. Boštjan Nedoh

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706472
bostjan.nedoh@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

samostojna tehnica
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si