Po priimku: O


Mag. Ciril Oberstar

knjižna prodaja in promocija
+386(0)1/4706438
oberstar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Ogrin

višji znanstveni sodelavec
matija.ogrin@zrc-sazu.si

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik
01 4706 496
kristof@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706520
moter@zrc-sazu.si

Dr. Bojan Otoničar

znanstveni sodelavec
05/ 700 19 39
otonicar@zrc-sazu.si