Po priimku: S


Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Strle

asistent z magisterijem
+386 1 4706 264
gregor.strle@zrc-sazu.si