Po priimku: sl


Janoš Ježovnik

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Martina Jug

pravnica
+386 1 470 63 16
mjug@zrc-sazu.si

Dr. Marko Juvan

znanstveni svetnik, redni profesor, predstojnik
mjuvan@zrc-sazu.si

Nina Juvan

samostojna strokovna sodelavka
+386 1 470 64 91
nina.juvan@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Aleksej Kalc

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706461
AKalc@zrc-sazu.si

Urša Kanjir

višja asistentka
01 4706 501
ursa.kanjir@zrc-sazu.si

Olga Kardoš

+386 1 470 64 55
Kardos@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706477
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Keber

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706212
katarina.keber@zrc-sazu.si

Doc. dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen@zrc-sazu.si

Dr. Drago Kladnik

znanstveni svetnik
+386 1 2002 731
drago.kladnik@zrc-sazu.si

Asist. dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
01 470 61 99
klemencics@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Peter Klepec

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706478
pec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka
01 4706 267
marija.klobcar@zrc-sazu.si

Dr. Martin Knez

znanstveni svetnik
05/ 700 19 15
knez@zrc-sazu.si

Dr. Duška Knežević Hočevar

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 442
duska@zrc-sazu.si

Blaž Kogovšek

asistent
+ 386 5 700 19 35
blaz.kogovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, docentka, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)3357326
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
01 470 63 57
blaz@zrc-sazu.si

Teja Komel Klepec

strokovna sodelavka
+386 1 47 06 451
teja.komel@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

asistentka z doktoratom, vodja knjižnice
+386(0)14706187
renata@zrc-sazu.si

Alenka Koren

vodja direktorjeve pisarne
+386 1 470 64 10
alenka.koren@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Koron

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki
Koron@zrc-sazu.si

Tamara Korošec

samostojna strokovna delavka
+386 (01) 47-06-435

Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik
+386(0)14706210
dusan.kos@zrc-sazu.si

Dr. Miha Kosi

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706205
kosi@zrc-sazu.si

Simona Kostanjšek Brglez

asistentka, mlada raziskovalka
00386(0)14706516
skbrglez@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tkosak@zrc-sazu.si

Adrijan Košir

geolog
01 4706 378
adrijan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Mag. Peter Kozel

asistent z magisterijem
peter.kozel@zrc-sazu.si

Dr. Jani Kozina

znanstveni sodelavec
+386 1 200 27 14
jani.kozina@zrc-sazu.si

Rok Kraigher

višji strokovni sodelavec

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

asistentka z doktoratom
+386(0) 1 470 63 33
simonakf@gmail.com

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Sašo Kuharič

samostojni tehnik
+386(0)1/4706345

Dr. Peter Kumer

asistent
+386 1 470 63 70
peter.kumer[at]zrc-sazu.si

Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec, predstojnik
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 275
Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Matjaž Kuntner

višji znanstveni sodelavec, predstojnik inštituta
+386 1 470 63 38
kuntner@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si

Lucija Lavrenčič

samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)1 47 06 391
lucija@zrc-sazu.si

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 67
branka.lazar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706512
lazarini@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
alegan@zrc-sazu.si

Elena Leghissa

asistentka (mlada raziskovalka)
+386 (0) 1 4706 394
elena.leghissa@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+396 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Dr. Matej Lipar

Asistent z doktoratom
+386 (0)1 4706 508
mlipar@zrc-sazu.si

Tjaša Lokovšek

strokovna sodelavka
+386 1 470 63 23
tjasa.lokovsek@gmail.com