Po priimku: sl


Dr. Miha Preinfalk

višji znanstveni sodelavec, namestnik predstojnice
+386(0)14706204
mpreinfalk@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Prelovšek

znanstveni sodelavec
+ 386 5 700 19 21
mitja.prelovsek@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Dr. Anja Ragolič

asistentka z doktoratom
+386 (0)1 47 06 385
anja.ragolic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Rahten

znanstveni svetnik
+386(0)14706498
andrej.rahten@zrc-sazu.si

Mag. Andreja Rakovec

strokovna sodelavka
+386(0)14706186
andreja.rakovec@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Ratej

znanstvena sodelavka
mratej@zrc-sazu.si

Dr. Nika Razpotnik Visković

znanstvena sodelavka, docentka
00386 1 200 27 21
nika.razpotnik@zrc-sazu.si

Peter Repolusk

Višji strokovnoraziskovalni asistent
01 200 27 28
peter.repolusk@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Resman

znanstveni svetnik
+386(0)14706192
resman@zrc-sazu.si

Prof. dr. Rado Riha

Predstojnik Filozofskega inštituta ZRC SAZU znanstveni svetnik
+386(0)1/4706471
rriha@zrc-sazu.si

Jernej Rihter

asistent
+386 (0)1 47 06 377
jernej.rihter@zrc-sazu.si

Melita Robič

strokovna tajnica
01 4706 495
melita.robic@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Rogelja

znanstvena sodelavka
00 386 (0)40 721 680
natasa.rogelja@zrc-sazu.si

Bernarda Rogić

čistilka

Slavica Rogić

čistilka

Petra Rus

koordinatorka EU projektov
01 200 27 33
petra.rus@zrc-sazu.si

Iztok Sajko

samostojni strokovni sodelavec
+386 1 470 63 13
iztok.sajko@zrc-sazu.si

Klaudija Sedar

asistent
+386(0)25391864
ksedar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Seražin

znanstvena svetnica
+386(0)14706519
helena@zrc-sazu.si

Mag. Anja Serec Hodžar

višja strokovna sodelavka
+386 1 470 64 47 / +386 1 470 62 65
anja.hodzar@zrc-sazu.si

Anja Serec Hodžar

višja strokovna sodelavka
+386 1 4706 265
AHodzar@zrc-sazu.si

Dr. Miha Seručnik

znanstveni sodelavec
+386(0)14706214
miha.serucnik@zrc-sazu.si

Trevor R. Shaw, PhD

zunanji sodelavec
/

Prof. dr. Tadej Slabe

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 02
slabe@zrc-sazu.si

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Smrekar

višji znanstveni sodelavec
01 200 27 27
ales.smrekar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 70
jerica.snoj@zrc-sazu.si

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor
+386(0)14706197
snoj@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik, predstojnik
01 470 61 62
marko@zrc-sazu.si

Sonja Stamenković

tajnica
05/ 700 19 00
izrk@zrc-sazu.si

Maja Stipar

tajnica direktorja
+386 1 470 64 11
maja.stipar@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Strle

asistent z magisterijem
+386 1 4706 264
gregor.strle@zrc-sazu.si

Lovro Strmčnik

IT strokovnjak
+386 1 4706 409
lovro.strmcnik@zrc-sazu.si

Dr. Petra Svoljšak

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706202
petra.svoljsak@zrc-sazu.si

Amra Šabotić

čistilka

Dr. Marjeta Šašel Kos

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 383
mkos@zrc-sazu.si

Dr. Stanka Šebela

znanstvena svetnica
05/ 700 19 49
sebela@zrc-sazu.si

Doc. dr. Urban Šilc

višji znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 35
Urban@zrc-sazu.si

Dr. Urša Šivic

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 273
Ursa@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
guzej@zrc-sazu.si

Mag. Jola Škulj

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki
jsk@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Šmid Hribar

znanstvena sodelavka
01 470 63 52
mateja.smid@zrc-sazu.si

Dr. Lilijana Šprah

Predstojnica inštituta, Višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 39
lilijana.sprah@zrc-sazu.si lilijana.sprah@guest.arnes.si

Prof. dr. Ivan Šprajc

predstojnik, znanstveni svetnik
01 4706 497
sprajc@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

Asistentka z doktoratom
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šter

znanstvena sodelavka
+386(0)14706217
katarina@zrc-sazu.si

Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna delavka
+386(0)14706200
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Dr. Benjamin Štular

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 387
bstular@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jelica Šumič Riha

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706499
jsumr@zrc-sazu.si

Slavujka Šušak

čistilka

Barbara Šuštar

tajnica
+386(0)1/4706474
barbara.sustar@zrc-sazu.si

Dr. Snežana Tecco Hvala

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 393
tecco@zrc-sazu.si

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
01 4706 492
borut@zrc-sazu.si